Om Beyron Door

Lång erfarenhet  

Anders Beyron hade tio års erfarenhet av portmontage i norra Sverige när han 1988  grundade företaget. Erfarenhet från tuffa klimatförhållanden och krävande industrimiljöer  fanns med i bilden då företaget satsade på att utveckla och konstruera en egen vertikaldukport  för industrin.
 

Hela Europa som marknad  

Efter att under några år endast marknadsfört sig i Norrland sker nu försäljning i hela  Europa. Beyron Door har under åren ständigt arbetat med att förbättra produkten och  genom att ha en hög kvalitet blivit en stark aktör på marknaden.
 

Kostnadseffektiva lösningar  

Vi har knutit det mesta av dukportbranschens erfarenhet till vår utvecklingsavdelning.  Portar kan nu tillverkas från 2 meter upp till 25 meters bredd för enskilda portar, när det  gäller kombinationslösningar begränsas de endast av fantasin. Strävan hos Beyron Door  är att erbjuda den mest kostnadseffektiva produkten vid inköp, drift och underhåll.  

Patenterad teknik  

Porten som skyddas av två mönsterskydd och ett patent marknadsföres främst till flygindustri och tung  processindustri, ex gruvor, stålverk, skogsindustrier och verkstäder. Bland kunderna  återfinns SAAB AB, Fortivikationsverket LKAB, SSAB, ABB, Scania, SCA m. fl. i Sverige, i Norge hittar vi Elkem Aluminium,  Hydro Aluminium, Aker Verdal, Norsk Skog och IVO OY i Finland

Produkterna

För tuff miljö  

Beyron Door tillverkar dukportar för tuffa miljöer. Ofta används de i ytterväggar där krav på höga vindlaster och okänslighet mot smuts och fukt ställs. Vi erbjuder ett standardsortiment som omfattar portar mellan 2 till 25 meters bredd. Dessutom tillverkar vi specialportar på  förfrågan.  

 

Tryggt val  

Att välja en port från Beyron Door är ett tryggt val. Alla våra portar tillverkas av komponenter  från ledande tillverkare i sina respektive områden. De är dessutom konstruerade så, att om olyckan är framme, är de lätta att reparera till en låg kostnad. Allt detta för att vi skall kunna leverera en port som uppfyller alla Era krav på tillförlitlighet, tillgång på reservdelar och minimalt behov av service.  

 

Modern portstyrning  

Som standard levereras våra portar med PLC-styrning som dels övervakar säkerheten  och dels medger att funktioner kan anpassas efter behov. Dessutom är vår styrutrustning enkel att felsöka i vilket gör att eventuella fel avhjälps snabbt och utan specialverktyg.  

 

Säkerhet  

Alla våra impulsstyrda portar är försedda med ett unikt elektro-optiskt klämskydd. Detta garanterar säkra frånslag och hög driftssäkerhet då inget kablage riskerar att klämmas. Skulle, mot all förmodan, lyftband gå av, spärras porten av mekaniska fallskydd.  

 

Riksomfattande service  

Med vårt riksomfattande installations- och servicenätverk erbjuder vi snabb hjälp vare sig det gäller en nyinstallation, service eller reparation.

2018

Förvärv

Under oktober 2018 förvärvades samtliga akiter i Br Molnbergs montage AB

2018

2017

Produktlansering

Ny port för stora öppningar - B22.

2016

Expansion

Beyron Door expanderar och uppför nya produktionslokaler för att på ett effektivare sätt möta ökad efterfrågan.

2016

2014

Produktutveckling

Nytt frekvensstyrt styrsystem med batteribackup (BPS) som standard för frekvensstyrda portar. Alla portstyrningar får en ny modern design.

2004

Produktutveckling

Beyron Door tar fram ytterligare en ny modell - B18.

2004

2003

Referensobjekt

Beyron Door monterar explosionsklassade portar för oljeindustrin på Nordsjön.

2002

Produktutveckling

Nytt styrsystem Beyron Door 2002 PLC. Alla modeller får en ny modern portdesign.

2002

1997

Milstolpe

Beyron Door tillverkar den första Hangarporten.

1995

Produktutveckling

Komponentsystem i maskinlåda införs.

1995

1994

Produktutveckling

PLC övervakat klämskydd i bottenbalk införs.

1993

Milstople

Beyron Door tillverkar den första stora portmodellen, B16.

1993

1991

Produktutveckling

Beyron Door utvecklar en självbärande maskinlåda.

1988

Beyron Door grundas

Anders Beyron startar företaget och levererar sina första portar.

1988

logo-footer-black.png
+46 (0)970-667 50
Vuoskonjärvivägen 20
982 38 Gällivare
Copyright © 2023 Beyron Door AB

Sök