Beyron Door

Om oss

Lång erfarenhet

Anders Beyron hade tio års erfarenhet av portmontage i norra Sverige när han 1988 grundade företaget. Erfarenhet från tuffa klimatförhållanden och krävande industrimiljöer fanns med i bilden då företaget satsade på att utveckla och konstruera en egen vertikaldukport för industrin.

Hela Europa som marknad

Efter att under några år endast marknadsfört sig i Norrland sker nu försäljning i hela Europa. Beyron Door har under åren ständigt arbetat med att förbättra produkten och genom att ha en hög kvalitet blivit en stark aktör på marknaden.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi har knutit det mesta av dukportbranschens erfarenhet till vår utvecklingsavdelning. Portar kan nu tillverkas från 2 meter upp till 25 meters bredd för enskilda portar, när det gäller kombinationslösningar begränsas de endast av fantasin. Strävan hos Beyron Door är att erbjuda den mest kostnadseffektiva produkten vid inköp, drift och underhåll.

Patenterad teknik

Porten som skyddas av två mönsterskydd och ett patent marknadsföres främst till flygindustri och tung processindustri, ex gruvor, stålverk, skogsindustrier och verkstäder. Bland kunderna återfinns SAAB AB, Fortivikationsverket LKAB, SSAB, ABB, Scania, SCA m. fl. i Sverige, i Norge hittar vi Elkem Aluminium, Hydro Aluminium, Aker Verdal, Norsk Skog och IVO OY i Finland

1988
Beyron Door grundas
Anders Beyron startar företaget och levererar sina första portar.
1988
1991
Produktutveckling
Beyron Door utvecklar en självbärande maskinlåda.
1991
1993
Milstolpe
Beyron Door tillverkar den första stora portmodellen, B16.
1993
1994
Produktutveckling
PLC övervakat klämskydd i bottenbalk införs.
1994
1995
Produktutveckling
Komponentsystem i maskinlåda införs.
1995
1997
Milstolpe
Beyron Door tillverkar den första Hangarporten.
1997
2002
Produktutveckling
Nytt styrsystem Beyron Door 2002 PLC. Alla modeller får en ny modern portdesign.
2002
2003
Milstolpe
Beyron Door monterar explosionsklassade portar för oljeindustrin på Nordsjön.
2003
2004
Produktutveckling
Beyron Door tar fram ytterligare en ny modell - B18.
2004
2014
Produktutveckling
Nytt frekvensstyrt styrsystem med batteribackup (BPS) som standard för frekvensstyrda portar. Alla portstyrningar får en ny modern design.
2014
2016
Expansion
Beyron Door expanderar och uppför nya produktionslokaler för att på ett effektivare sätt möta ökad efterfrågan.
2016
2017
Produktlansering
Ny port för stora öppningar - B22.
2017
2018
Förvärv
Under oktober 2018 förvärvades samtliga akiter i Br Molnbergs montage AB
2018