Beyron Door

Våra produkter

Ett tryggt val

Att välja en port från Beyron Door är ett tryggt val. Alla våra portar tillverkas av komponenter från ledande tillverkare i sina respektive områden. De är dessutom konstruerade så, att om olyckan är framme, är de lätta att reparera till en låg kostnad. Allt detta för att vi skall kunna leverera en port som uppfyller alla Era krav på tillförlitlighet, tillgång på reservdelar och minimalt behov av service.

För tuffa miljöer

Beyron Door tillverkar dukportar för tuffa miljöer. Ofta används de i ytterväggar där krav på höga vindlaster och okänslighet mot smuts och fukt ställs. Vi erbjuder ett standardsortiment som omfattar portar mellan 2 till 25 meters bredd. Dessutom tillverkar vi specialportar på förfrågan.

Modern portstyrning

Som standard levereras våra portar med PLC-styrning som dels övervakar säkerheten och dels medger att funktioner kan anpassas efter behov. Dessutom är vår styrutrustning enkel att felsöka i vilket gör att eventuella fel avhjälps snabbt och utan specialverktyg.

Säkerhet

Alla våra impulsstyrda portar är försedda med ett unikt elektro-optiskt klämskydd. Detta garanterar säkra frånslag och hög driftssäkerhet då inget kablage riskerar att klämmas. Skulle, mot all förmodan, lyftband gå av, spärras porten av mekaniska fallskydd.

Riksomfattande service

Med vårt riksomfattande installations- och servicenätverk erbjuder vi snabb hjälp vare sig det gäller en nyinstallation, service eller reparation.

Industriport B9

Tillverkas efter projektmått, för öppningar mellan 2-9 meter

Industriport B16

Tillverkas efter projektmått, för öppningar mellan 5-16 meter

Industriport B18

Tillverkas efter projektmått, för öppningar mellan 5-20 meter

Industriport BSP2000

Tillverkas efter projektmått, för öppningar över 18 meter

Garageportar

Flexibla och anpassningsbara portar för öppningar upp till 6 meter.

Takskjutportar

Portar som klarar utsatta miljöer, för öppningar mellan 7×6 meter.

Höjdpunkt

Frekvensstyrning, nya nivåer! Här visas en kort demonstationsvideo på vår senaste portautomatik som både går fort och fungerar vid strömavbrott.